Lokaler udlejes.

Nordborghus dit lokale mødested

Lokaler kan lejes som enkeltarrangement eller som sæsonaftale

Lokaleleje for et enkeltarrangement  koster 300,- kr..+ et foreningskontingent (100. kr.).

Lokaleleje for en sæson  med et ugentlig arrangement koster 1000.- kr. + et foreningskontingent  (100 kr.).

Booking af lokaler skal ske til formanden Nordborghus på  telefon 9388 7872

Booking kan også ske på Sønderborg Kommunes bookingsportal, hvor der henvises til ovennævnte.