Medlemskab

 

Nordborghus dit lokale mødested

 

Støt medborgerhuset og bliv medlem af Nordborghus.

 

 


Som støttemedlem af Nordborghus støtter man medborgerhusets daglige drift incl. den almindelige vedligeholdelse og eventuelle nyanskaffelser.

Man støtter Nordborghus ved at indbetale et årligt husstandskontingent for 2 personer á 100 kr. eller et medlemskontingent for 1 person á 50 kr.

Kontakt Nordborghus, enten personligt eller pr. telefon 74 45 02 62/2178 7262, for at få tilsendt et giroindbetalingskort.

Du kan også sende en mail til: info@nordborghus.dk