Medlemskab

Nordborghus dit lokale mødested

Støt medborgerhuset og bliv medlem af Nordborghus.


Som støttemedlem af Nordborghus støtter man medborgerhusets daglige drift incl. den almindelige vedligeholdelse og eventuelle nyanskaffelser.

Man støtter Nordborghus ved at indbetale et årligt husstandskontingent for 2 personer á 100 kr. eller et medlemskontingent for 1 person á 50 kr.

Kontakt Nordborghus, enten personligt eller pr. telefon 9388 7872 for at få tilsendt et giroindbetalingskort.

Du kan også sende en mail til: info@nordborghus.dk