Nordborghus’s Historie

Nordborghusdit lokale mødested

Nordborghus´ historie

Bygningen Nordborghus blev oprindelig bygget som en tysk privatskole i 1925 og var skole helt frem til 1945. På det tidspunkt konfiskerede den danske stat al tysk ejendom. Efter at staten overtog bygningen, blev den i et års tid anvendt til at huse tyske flygtninge.
Fra 1946 og frem til 1974 fungerede bygningen under kommunens skolevæsen; de sidste år som børnehaveklasse.
Fra 1975 blev Nordborghus drevet som et kommunalt projekt, ” Aktive ledige ”, for unge ledige i ca. 15 år.
I dag er bygningen en kommunal ejendom med et årligt budget på  ca. kr. 200.000 incl. den daglige drift af lys, vand og varme.

Nordborghus / Medborgerhuset
Medborgerhuset blev stiftet ved en generalforsamling i april 1991 og ledes af en brugerstyret og valgt bestyrelse på maksimum 9 og minimum 3 medlemmer. Bestyrelsen indgår en brugeraftale med Sønderborg Kommune hvert 4. år, hvor der indgår et årligt vedligeholdelsestilskud til medborgerhusets selvforvaltning.

Ledelsen
Bestyrelsen udgør den daglige ledelse incl. den daglige drift og vedligeholdelse. Ved alle fritidsaktiviteter er der frivillige instruktører.

Økonomi
Ud over vedligeholdelsestilskuddet tilvejebringes medborgerhusets midler af medlems- og brugerkontingenter, tilskud fra fonde, arrangementsindtægter og ikke mindst vort cafesalg.

Åbningstid
Medborgerhuset har ingen fast åbningstid, da der ingen fast medhjælp er. Nordborghus fungerer udelukkende med frivillige hjælpere.
Medborgerhusets bestyrelse kan træffes i dagtimerne mandag – fredag mellem kl. 08.00 og 17.00 på tlf. 93887872.