Persondataforordningen

I henhold til EU-forordningen er vi forpligtet til at oplyse hvilke oplysninger vi har om foreningens medlemmer.

Medborgerhuset Nordborghus registrering af personlige data

Medborgerhuset Nordborghus registrerer nogle data om de enkelte medlemmer. Det drejer sig udelukkende om oplysninger, som er nødvendige for foreningens drift.

I bogholderiet er følgende registreret

  • Navn
  • Adresse
  • Indmeldelsesdato
  • Seneste betaling af kontingent

I E-mailsystemets (Outlook) kontakter

  • Navn
  • Fysisk adresse
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer

Hjemmesiden

Der offentliggøres ikke medlems oplysninger på hjemmesiden, bortset fra medlemmer af bestyrelsen.

Vores hjemmeside er placeret hos Enavn.dk, hvor der opsamles data til statistik, men ikke persondata.

Ethvert medlem kan på forlangende få oplyst om, hvad foreningen har registreret om vedkommende.

Ved udmeldelse skal foreningen slette alt, som er registreret om vedkommende